Διδάσκοντες

ARGYROPOULOS.jpg
Βασίλειος Αργυρόπουλος
Αν. Καθηγητής ΠΤΕΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ο Βασίλειος Αργυρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2004 με γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Άτομα με Αναπηρία Όρασης. Έχει συντονίσει πολλά χρηματοδοτούμενα & ερευνητικά προγράμματα, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, και έχει οργανώσει ημερίδες πάντα με επίκεντρο την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα εγγραμματισμού στην εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης, σε ζητήματα καθολικού σχεδιασμού και διαφοροποίησης καθώς και στην πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στην πληροφορία σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά και υπηρετεί τη θέση του συνδέσμου των Βαλκανικών χωρών (contact person) στο International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI).