Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχολογικών τεχνικών» λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αντικειμενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάκτηση από πλευράς των εκπαιδευόμενων των γνωστικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση με τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Προγράμματος λαμβάνουν:

​​

 

 • Βεβαίωση εξειδίκευσης 400 ωρών στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

 

 • Βεβαίωση Επάρκειας στο Πρόγραμμα Παρέμβασης στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  “Educational Playbox” των εκδόσεων Γρηγόρη, μετά από ειδική εκπαίδευση
  και πρακτική δοκιμασία. 

 • Το Kit box του Προγράμματος Παρέμβασης από τις εκδόσεις Γρηγόρη.


   

 • Το εγχειρίδιο «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φέρνοντας την αλλαγή»
  σε επιμέλεια Αλέξανδρου- Σταμάτιου Αντωνίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

2o Basilei.jpg
Ε Α.jpg

Όλες οι ανωτέρω παροχές καλύπτονται
από το Πρόγραμμα

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται:
 

 • Σε διαδικασίες αξιολόγησης, τυπικής και άτυπης

 • Στη λήψη ιστορικού

 • Σε εργαλεία και ερωτηματολόγια από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Στην οργάνωση και λειτουργία Διεπιστημονικής Ομάδας

 • Στη συγγραφή Έκθεσης Αξιολόγησης

 • Στη Συμβουλευτική Γονέων και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων

 • Στον σχεδιασμό Παρέμβασης και στη Στοχοθεσία

 • Στην εφαρμογή Δομημένων Προγραμμάτων Παρέμβασης (χορηγείται Επάρκεια)
   

Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται επιλεγμένα video από κάθε κατηγορία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και ακολουθεί video analysis από τους Εισηγητές (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Αναπηρία, Προβλήματα Όρασης, Ακοής, Προβλήματα Συμπεριφοράς κλπ). Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα βλέπουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά συμπτώματα και τις παρεμβάσεις σε κάθε κατηγορία, όπως και τις βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε σχολεία και φορείς (Best Practices). Οι συμμετέχοντες επίσης λαμβάνουν ειδικό υλικό, e-books αλλά και εκπαιδεύονται στη δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σύγχρονη με συνεχή παρουσία των εισηγητών και άμεση τη δυνατότητα επίλυσης κάθε απορίας, κάθε στιγμή. Εισηγητές του Προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας εγνωσμένης αξίας.
 

Το Πρόγραμμα έχει πρακτικό προσανατολισμό και στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών εφοδιασμένων με τις κατάλληλες γνώσεις να αναλάβουν μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ενθαρρύνεται ο διάλογος, η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων και η χρήση πολλαπλών και σύγχρονων επιστημονικών πηγών και κυρίως εργαλείων.

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

sel1.jpg
sel2.jpg
sel3.jpg
sel4.jpg
sel5.jpg
sel6.jpg
sel7.jpg
sel8.jpg