Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχολογικών τεχνικών» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αντικειμενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάκτηση από πλευράς των εκπαιδευόμενων των γνωστικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση με τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα είναι, κατά βάση, προσανατολισμένο σε πρακτικό επίπεδο, ώστε με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι, εκτός των θεωρητικών προσεγγίσεων, να έχουν έρθει σε άμεση επαφή με κάθε κατηγορία αναπηρίας. Για τους λόγους αυτούς, κάθε θεματική ενότητα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, εκτός από τις πλέον πρόσφατες βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις στην επιστημονική έρευνα, συνοδεύεται απαραίτητα από την παρουσίαση αληθινών περιπτώσεων για την κάθε κατηγορία Αναπηρίας/Διαταραχής (μέσω video analysis, ηχογραφημένου/ απομαγνητοφωνημένου υλικού, χορηγημένων αξιολογητικών υλικών ή δειγμάτων δεξιοτήτων όπως κείμενα και ιχνογραφήματα μαθητών).


Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρακτικές δεξιότητες στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω της παρουσίασης, ανάλυσης και μελέτης πραγματικών εκπαιδευτικών καταστάσεων. Επιπλέον, το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης προβλέπει, την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες καθώς και την άσκησή τους με μικροδιδασκαλίες, ώστε οι συμμετέχοντες ως ειδικοί παιδαγωγοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πράξης.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Copyright © 2019 - 2020  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now