Μοριοδότηση

Μοριοδότηση

 •  2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
  (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)

   

 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
   

 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές
   

 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
   

 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
  (και αντίστοιχες πανεπ/κές σχολές της αλλοδαπής)

   

 • Εκπαιδευτές ΕΑΕ και ΕΕΠ
   

 • Αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων

EIDIKI-AGWGH (1).jpg
nipiagogeia88745.jpg
symperilipsi2.jpg
Ειδική αγωγή, Διάγνωση, θεραπευτική, συμ