Διδάσκοντες

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ
Υπεύθυνος ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση»
Ακαδημαϊκός / Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Εξειδίκευσης
 
Αναστασία Αλευριάδου
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ARGYROPOULOS.jpg
Βασίλειος Αργυρόπουλος
Αν. Καθηγητής ΠΤΕΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ηλίας Βασιλείου
Γλωσσολόγος, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δρόσος
Ψυχολόγος - Επαγγελματικός Σύμβουλος,
Διδάκτωρ Ψυχολογίας - ΕΚΠΑ
Τιμόκλεια Ζαχαρογέωργα
Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ
Φιλία Ίσαρη
Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας - ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κουτρομάνος
Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ
KROKOY.jpg
Ζωή Κρόκου
Εκπαιδευτικός Α' βάθμιας Εκπαίδευσης,
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ
Ευγενία Μαγουλά
Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ
Ανδριανός Μουταβέλης
Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.jpg
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός Α' βάθμιας Εκπαίδευσης,
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής - University of Manchester, UK
Φωτεινή Πολυχρόνη
Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας-ΕΚΠΑ
Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή
Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ.jpg
Αμάντα Φιλιππάτου
Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας - ΕΚΠΑ
Σπυριδούλα Χολή
Διδάκτωρ Λογοθεραπείας - ΕΚΠΑ