Διδάσκοντες

ΜΑΓΟΥΛΑ.jpg
Ευγενία Μαγουλά
Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ

Η Ευγενία Μαγουλά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε Φιλολογία με ειδίκευση Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και ακολούθως πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα  Πανεπιστήμια του Παρισιού Sorbonne 5 (DEA de Linguistique générale et appliquée) και Sorbonne 7 (DEA de Phonétique). Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη Γλωσσολογία-Γλωσσική κατάκτηση, το 2000, από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Διδάσκει Γενική Γλωσσολογία, Διδακτική της Γλώσσας, Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία, Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη και συναφή μαθήματα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια του εσωτερικού και τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού. Συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες είτε ως συντονίστρια είτε ως μέλος. Επιβλέπει σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στη σύγχρονη γλωσσολογική ανάλυση, στις εφαρμογές της γλωσσολογίας στην εκπαίδευση, στη φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, στη γλωσσική εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών και παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες. Τέλος, συνεργάζεται με την Ακαδημία Αθηνών και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. 

Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αφορούν τους παραπάνω τομείς ενδιαφερόντων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφία με τίτλο Η συνάρθρωση στη νέα ελληνική. Τυπολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις (2010, Αθήνα, Γρηγόρης), το ηλεκτρονικό σύγγραμμα (ebook) Γ. Μαγουλάς & Ε. Μαγουλά (2015) Θέματα συγχρονικής και  διαχρονικής γλωσσολογίας, Κάλλιπος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο Γ. Μαγουλάς & Ε. Μαγουλά (2019) Γλωσσολογία και Ελληνική γλώσσα, Αθήνα, Πεδίο.