Διδάσκοντες

1.7.jpg
Φωτεινή Πολυχρόνη
Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας-ΕΚΠΑ

Η Φωτεινή Πολυχρόνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Σπούδασε ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στο University of Manchester της Μ. Βρετανίας, απ’ όπου έλαβε Master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου και έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο University of Manchester και στο Cheshire Educational Authority. Επίσης, έχει εργαστεί για επτά έτη ως ψυχολόγος στο Συµβουλευτικό Σταθµό του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών.
 

Από το 2007 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας) στη βαθμίδα του λέκτορα και από το 2012 ως επίκουρη καθηγήτρια με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες. Το 2018 εξελέγη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα, όπως «Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες - άτομα με δυσκολίες μάθησης» (ΕΠΕΑΕΚ, 2ο Κ.Π.Σ. Δράση 1, Προϊόν Π.1.1), «Πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες,  σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των δράσεων κατάρτισης ευρωπαϊκού προγράμματος» (OSHA/SME2002/4886/IT), «Κατασκευή και Στάθμιση Διερευνητικών-Ανιχνευτικών Εργαλείων για τις Μαθησιακές Δυσκολίες» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ΄ΚΠΣ). ΜΕΤΡΟ 1.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.3.), «Exploring School Engagement Internationally» (διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα του Διεθνούς Συλλόγου Σχολικής Ψυχολογίας -International School Psychology Association), «Γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου» (φορέας χρηματοδότησης Φ.Π.Ψ.), “An examination of individual and contextual factors contributing to resilient classrooms and schools” (International School Psychology Association, ISPA and the Society for the Study of School Psychology, SSSP), «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (ΕΣΠΑ, Δράση 5: Ψυχοκοινωνική στήριξη», φορέας υλοποίησης Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Τομέας Παιδαγωγικής, ΦΠΨ). Από το 2014 είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ με τίτλο  «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία».  «Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και Στρατηγικές Παρέμβασης». «Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Δυσλεξία» και «Ειδική Αγωγή» .
 

Έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένη οµιλήτρια σε προγράµµατα επιµόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα µαθησιακών δυσκολιών και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής του παιδιού στο σχολείο και την οικογένεια. Το έργο της έχει δηµοσιευτεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόµους και έχει πλήθος προφορικών ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών εταιρειών (British Psychological Society, British Dyslexia Association, European Association of Learning and Instruction). Έχει διατελέσει Γενική Γραµµατέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για δύο θητείες (2013-2017) και συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας στην ίδια εταιρεία (2011-2015).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα κίνητρα, στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές των παιδιών και ειδικότερα αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, στην αξιολόγηση γνωστικών και µεταγνωστικών λειτουργιών και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, στην έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών και των δυσκολιών κατανόησης, στη σχολική εμπλοκή και στην αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης.