Διδάσκοντες

KROKOY.jpg
Ζωή Κρόκου
Εκπαιδευτικός Α' βάθμιας Εκπαίδευσης,
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ

Η Ζωή Κρόκου είναι διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διδάσκει στο ΕΑΠ και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράλληλα, συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα που πηγάζουν από τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, τα οποία εστιάζονται αρχικά, στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση, και ειδικότερα την αναγνωστική κατανόηση στη μαθησιακή διαδικασία∙ επιπλέον, στη διδακτική μεθοδολογία, με έμφαση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και  για τη διαχείριση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.