Διδάσκοντες

Koutromanos Georgios.jpg
Γεώργιος Κουτρομάνος
Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ

Ο Δρ Γεώργιος Ι. Κουτρομάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». Είναι πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε του Ε.Κ.Π.Α. στις «Επιστήμες της Αγωγής», κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc.) στην «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του ιδίου πανεπιστημίου, καθώς επίσης κάτοχος δύο Διδακτορικών Διπλωμάτων (Ph.D) (ένα από το Ε.Κ.Π.Α. και ένα από το Kings’ College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου) στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ). Επίσης έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Π.Τ.Δ.Ε του Ε.Κ.Π.Α. στα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια. Oι μεταπτυχιακές του σπουδές υποστηρίχθηκαν από υποτροφίες και χρηματικές ενισχύσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Leventis Foundation, του Ιαπωνικού Ιδρύματος “Sasakawa”, του ευρωπαϊκού προγράμματος “Socrates-Erasmus” και του Principal του Kings’ College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Πριν την εκλογή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, έχει διδάξει (αυτοδύναμα ή συνδιδασκαλία) διάφορα μαθήματα σχετικά με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (είτε ως Μέλος ΕΔΙΠ, είτε ως εντεταλμένος λέκτορας με το ΠΔ 407/80, είτε με σύμβαση έργου) στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στο Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πατρών, στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο μεταπτυχιακό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει συμμετάσχει σε 19 ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το πρόσφατο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο έχει σχέση με τις σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και το STEM, τα ψηφιακά παιχνίδια, την κινητή μάθηση, τα παιχνίδια και τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας και τις φορετές τεχνολογίες (π.χ. έξυπνα γυαλιά). Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου) και κριτής εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.