Διδάσκοντες

ξι.jpg
Ανδριανός Μουταβέλης
Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής
Είμαι Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα έχω θητεύσει σε ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία στην τυπική εκπαίδευση καθώς και σε Τμήματα Ένταξης, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και ως Σχολικός Σύμβουλος στην 9η Περ. ΕΑΕ με έδρα τον Πειραιά, καθώς και στην 4η Περ. ΕΑΕ με έδρα τη Ν. Σμύρνη. Τον παρόντα χρόνο, υπηρετώ ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ (Δ΄ Αθήνας). 
Οι σπουδές μου άπτονται της Ειδικής Παιδαγωγικής ξεκινώντας από το αντίστοιχο τμήμα του Μ.Δ.Δ.Ε. και συνεχίζοντας με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή στο Π.Τ.Δ.Ε., Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία στο Φ.Π.Ψ., Διδακτορικό στην Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Π.Τ.Δ.Ε. Επιπλέον, έχω συμμετάσχει σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτική και έχω διδάξει σε Διδασκαλεία και Πανεπιστήμια της χώρας (Πάτρας, Θεσσαλίας, Αιγαίου, Αθήνας). Συμμετείχα ως μέλος του ΣΠΔΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και σε πλήθος επιστημονικών επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα έρευνας στην παιδαγωγική και ψυχολογία παιδιών και εφήβων.